X
تبلیغات
زولا

مهر برجسته

یکشنبه 3 مرداد 1395 ساعت 06:20
مهر برجسته به مهر محضر و مهر دفترخانه گفته
میشود که کاغذ را برجسته می کنند مهر فلزی ؛ مهر
پرسی
؛ مهر آهنی و مهر نامریی نام های دیگر مهرهای
برجسته است دستگاه مهرسازی برجسته بهمراه
آموزش مهرسازی برجسته از 60 هزار تومان


ساخت مهر برجسته مانند ساخت مهر ژلاتینی ساده است
فقط بجای ژلاتین مهرسازی از سیلیکون فشرده استفاده
میشود که به آن نایلوپرینت می گویند و به جای دسته
مهر معمولی از دسته مهر پرسی فلزی استفاده میشود

زمان نوردهی مهر برجسته بر خلاف مهر ژلاتینی
که 10 دقیقه است حدود 2 دقیقه و حلال شستشوی
آن بجای بنزین و تینر ؛ آب یا الکل است

دستگاه ساخت مهر برجسته
آموزش ساخت مهر برجسته
از 60 هزار تومان

09192510283
09124526223