قیمت ساخت مهر

یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 06:20
قیمت تمام شده ساخت یک مهر با دسته مهر
پلاستیکی
کمتر از 1000 تومان و با دسته مهر اتوماتیک
از 3000 تومان است فروش مهر بالای 10 هزار تومان
و ساخت مهر در 10 دقیقه انجام میشود

برای ساخت مهر علاوه بر دستگاه مهر سازی به
ژلاتین خام ؛ پسب دو طرفه - اسپری مهر سازی
و پایه مهر نیاز است ضمن اینکه برای پرینت طرح
باید از کاغذ کالک استفاده نمود

قیمت دستگاه مهرسازی از 60 هزار تومان شروع
میشود و در مدل های دستی و اتوماتیک تولید میگردد

ساخت مهر با دستگاه جدید مهرسازی ساده است
و به تخصص و تجربه نیازی ندارد و براحتی میتوان
شغل مهرسازی را فراگرفت و دارای شغل پردرآمد و
کم هزینه شد

09124526223
09381966964