مهرساز خود باشید

یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 06:20
مهرسازی بسیار آسان است برای ساخت یک مهر
به دستگاه مهر سازی؛ لوازم ساخت مهر ؛ کامپیوتر
برای طراحی مهر و چاپگر برای چاپ طرح مهر روی
کاغذ کالک نیاز داریم

طرز کار دستگاه مهرسازی ساده است زمانی که
پزینت طرح را با ژلاتین خام درون دستگاه ساخت مهر
قرار می دهیم نور یووی قسمت هایی از ژلاتین را که طرح
و نوشته دارد را سوزانده و خشک میکند بقیه جاهای ژلاتین
کگه خام است با فرچه و حلال شسته میشود و طرح و نوشته
برجسته می ماند

ساخت مهر با دستگاه یووی مهرسازی در
مدت زمان 10 دقیقه و با هزینه کمتر از 1000 تومان
برای هر مهر انجام میشود

دستگاه ساخت مهر یووی
یک سال گارانتی فول
آموزش ساخت مهر رایگان
نرم افزار طراحی مهر فارسی
صدها نمونه طرح مهرسازی
از 60 هزار تا 790 هزار تومان

09124526223
09192510283